Подиндекс "Заетост на светло"

Доклади 1

Подиндекс "Заетост на светло"

Подиндекс „Заетост на светло” оценява динамиката на …….

 

По-подробна информация за състава на ПИЗС и неговите стойности ще намерите в презентациите и докладите за съответната година.