Национален център Икономика на светло

Мисия

Функции

Услуги

Услуги

Услугите, които се предоставят от НЦИС са:

1.   Организиране на обучения, включително на дистанционни обучения в изцяло електронна среда с възможности за попълване на тестове са самоподготовка и проверка, както и издаването на е-сертификати за придобитите знания и умения.

2.   Поддържане на Гореща телефонна линия за подаване на сигнали за случаи на сиви практики и недекларираната заетост.

3.   Приемане на сигнали посредством модул „Консултации“ в рамките на ИС по предварително идентифицирани теми с възможности за запазване на анонимност и получаване отговори по конкретни казуси.

4.   Изготвяне и разпространение на печатни материали.

5.   Провеждане на обществени обсъждания и кампании, организиране на събития;

6.   Предоставяне на трудово - правни консултации.

7.   Ресурсно обезпечаване на метода на бенчмаркинга за фирмената политика на членовете на АИКБ по отношение на противодействие на проявленията на сивата икономика и недекларираната заетост.

8.   Съдействие за осъществяване на регионално, междусекторно и междуфирмено сътрудничество за обмен на ресурси между членовете на АИКБ.

9.   Изготвяне на аналитични материали.

10. Набиране на първична и вторична информация в областта на сивата икономика и недекларираната заетост.

11. Предоставяне на консултации на предприятия относно подобряване на трудово-правните им отношения.

12. Ресурсно подпомагане на членовете на АИКБ и съдействие при разработване на проекти по оперативните програми.

13. Провеждане на национално представителни проучвания.

14. Достъп до библиотека с богато съдържание от разработените по настоящия и други проекти материали, както и такива предоставени от външни източници за свободен достъп.

За достъп до посочените услуги, моля използвайте менюта в сайта за конкретната услуга.